معیار شما برای انتخاب طراح سایت چیست؟ 
قیمت طراحی سایت
23% (20)
کسب در آمد از وب سایت
21% (18)
رتبه وب سایت طراحی شده در موتور جستجو
15% (13)
نمونه کار های قبلی طراح سایت
13% (11)
امکان سفارشی سازی وب سایت برای کسب و کار شما
10% (9)
مشاوره مناسب طراح وب سایت به شما
9% (8)
زیبایی نمای وب سایت
6% (5)
زمان تحویل وب سایت
2% (2)
تعداد آراء : 86